Ocenění a pamětní listy

 
62_2004 - Moje plaveckÇ zaü†tky zase se s†drou p˝ed z†vody56_Pamÿtn° list u p˝°leßitosti udÿlen° Pamÿtn° medaile JihoüeskÇho kraje52_2. m°sto v anketÿ o NejlepÁ°ho jihoüeskÏ sportovec do 15 let51_Sani Pass and Lesotho - Certificate of Adventure41_2007 IWAS World Wheelchair and Amputee Games Taipei Taiwan40_2007 IWAS World Wheelchair and Amputee Games Taipei Taiwan39_Talent JihoüeskÇho kraje 200728_Urkunde - 23. Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten27_Paralympi†ada v Pekingu26_Nominaün° dekret na paralympi†du v Pekingu25_Pamÿtn° list JihoüeskÇho kraje za £spÿÁnou reprezentaci JihoüeskÇho kraje 200824_European Record 50m Backstroke23_European Record 50m Butterfly 200922_European Record 50m Butterfly 200921_Urkunde - 23. Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten20_Urkunde - 23. Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten19_Urkunde - 23. Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten18_Urkunde - 23. Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten17_Urkunde - 23. Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten16_Urkunde - 23. Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten15_NejlepÁ° handicapovanÏ sportovec ¨R 200914_Pamÿtn° list JihoüeskÇho kraje za £spÿÁnou reprezentaci JihoüeskÇho kraje 200912_Urkunde - 24. Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten09_Pamÿtn° list JihoüeskÇho kraje za £spÿÁnou reprezentaci JihoüeskÇho kraje 2010