Ocenění a pamětní listy

62_2004 - Moje plaveckÇ zaü†tky zase se s†drou p˝ed z†vody
56_Pamÿtn° list u p˝°leßitosti udÿlen° Pamÿtn° medaile JihoüeskÇho kraje
52_2. m°sto v anketÿ o NejlepÁ°ho jihoüeskÏ sportovec do 15 let
51_Sani Pass and Lesotho - Certificate of Adventure
41_2007 IWAS World Wheelchair and Amputee Games Taipei Taiwan
40_2007 IWAS World Wheelchair and Amputee Games Taipei Taiwan
39_Talent JihoüeskÇho kraje 2007
28_Urkunde - 23. Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten
27_Paralympi†ada v Pekingu
26_Nominaün° dekret na paralympi†du v Pekingu
25_Pamÿtn° list JihoüeskÇho kraje za £spÿÁnou reprezentaci JihoüeskÇho kraje 2008
24_European Record 50m Backstroke
23_European Record 50m Butterfly 2009
22_European Record 50m Butterfly 2009
21_Urkunde - 23. Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten
20_Urkunde - 23. Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten
19_Urkunde - 23. Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten
18_Urkunde - 23. Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten
17_Urkunde - 23. Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten
16_Urkunde - 23. Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten
15_NejlepÁ° handicapovanÏ sportovec ¨R 2009
14_Pamÿtn° list JihoüeskÇho kraje za £spÿÁnou reprezentaci JihoüeskÇho kraje 2009
12_Urkunde - 24. Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten
09_Pamÿtn° list JihoüeskÇho kraje za £spÿÁnou reprezentaci JihoüeskÇho kraje 2010
© 2022 Arnošt Petráček Vyrobil FT Sun