Má práce

  • Lipno bez bariér - spoluorganizace projektu: „Lipno bez bariér“ - programy pro handicapované osoby, které mají za cíl plně začlenit tuto skupinu obyvatel do aktivit cestovního ruchu na Lipensku. Projekt Lipno bez bariér získalo prestižní evropské ocenění v 7. ročníku EDEN - European Destination of ExcelleNce.
    www.lipno.info
  • Účast a spoluorganizace akce: „Vajgarský kapr“ – závody handicapovaných plavců pořádané občanským sdružením Okna z Jindřichova Hradce
  • Rozhodčí III. třídy plavání - výpomoc při pořádaných handicapovaných plaveckých závodů jako rozhodčí
  • Společnost DfK Group a.s. – marketingový manažer
    www.dfkgroup.cz
© 2021 Arnošt Petráček CHCIWWWSTRANKY.CZ